Gudstjenester og kirkelige handlinger efter Covid-19 | Vanløse Sogn

Gudstjenester og kirkelige handlinger efter Covid-19

Gudstjenester og kirkelige handlinger efter Covid-19
Udgivet af Sonja Halberg, man d. 22. jun 2020, kl. 00:00
Nyheder

Afvikling af højmesser og øvrige kirkelige handlinger sker i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer med fokus på sundhed og sikkerhed for alle. 


Retningslinjer i forbindelse med øvrige handlinger i kirken (dåb, vielse, konfirmation og bisættelse)

▸ Håndsprit er opstillet i våbenhuset, og vi beder alle afspritte hænderne grundigt, inden man går ind i kirkerummet.

▸ Antal deltagere er fortsat begrænset. I kirken er der plads til max. 34 deltagere efter de nye retningslinjer. Alt efter hvor mange der bor i samme husstand kan der være mellem 28 og 34 deltagere. Vi vil være glade for jeres samarbejde, så vi kan få plads til flest mulige.

▸ Salmeark er lagt frem på stolene for at markere, hvor man kan sætte sig med sikker afstand til hinanden. 

▸ Kirken åbnes 15 minutter før 


Retningslinjer i forbindelse med højmessen

▸ Håndsprit er opstillet i våbenhuset, og vi beder alle afspritte hænderne grundigt, inden man går ind i kirkerummet.

▸ Salmebøgerne er lagt frem på stolene for at markere, hvor man kan sætte sig med sikker afstand til hinanden. Efter højmessen vil vi bede jer om at tage dem med ud i våbenhuset og sætte dem på plads i reolen. Her bliver de stående, indtil de efter 48 timer ikke længere udgøre en smittefare som anbefalet.

▸ Nadver afholdes på forsvarlig vis som kontinuerlig altergang. Med passende afstand går man op gennem midtergangen og tager et nadverkit. I hvert båd ligger en oblat og et bægre med saft. Når man har tømt sit bæger smider man nadverkittet ud i de opstillede spande på vej tilbage til sin plads. Vi opfordrer jer til at passe godt på hinanden. 

▸ Kirkekaffe er igen en del af vores højmesse alle er velkommen til en kop kaffe i Sognehuset efter gudstjenesten. 


Ved spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på kirkekontoret.

Vi glæder os til at se dig i Vanløse Kirke!