Liber Daticus (Opdateret 04-10-2017)

I den evangelisk-lutherske kirke bruges ”Liber Daticus” som

betegnelse for en bog, der indeholder meddelelser  af

betydning for sognet.

 

 

Meddelelser

Menighedsrådet

Personalehistorik

Sognestatistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser

27-11-14  Tidl. sognepræst ved Vanløse Kirke, Elsebeth Diderichsen afgår ved døden.

05-03-13  Offentligt menighedsrådsmøde bl. a. med kirkens regnskab 2012.

06-01-13  Annette Søager meddeler, at hun fratræder 30. juni 2013, med sidste

          tjeneste søndag 14. april. 2013.

23-12-12  Modtaget anmærkningsfrit beholdningseftersyns-rapport

17-12-12  Modtaget påset B 2013 fra provstiet

08-12-12  Modtaget PU-decision vedr. regnskab 2011

22-11-12  Mail fra provsten med materiale vedr. lukning af Ålholm

19-11-12  Opfordring fra provsten om, at vi 2. pinsedag holder udendørs=

          gudstjeneste på Vanløse Torv.

16-11-12  Høring vedrørende forslag til ændring af cirkulære om kirke- og

          provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v., vejled=

          ning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revi=

          sion m.v. samt regnskabsinstruks for menighedsråd og provstiudvalg.

          Høringsfrist: 06-12-12

08-11-12  Provstiet holder inspirationsdag med temaet "Samarbejde" lørdag den

          4. maj 2013 fra kl. 13 i Vanløse Kulturstation.

26-10-12  Modtaget høringsrapport "om sognebåndsløsning m.v." med svarfrist

          22-11-12 [sic!]. Anbefalingen er: Ingen ændringer!

02-10-12  Afstemningen til Menighedsrådsvalget aflyst.

15-08-12  Kirkeblad 3-2012

10-08-12  Modtaget anmærkningsfrit regnskab 2011 fra revisor

26-07-12  Modtaget anmærkningsfrit protokollat fra brandsyn af kirken 17/7-12

17-07-12  Modtaget rapport fra Visionsdagsudvalget

21-06-12  Børge Jensen død. Medlem af menighedsrådet 1996 og fra 2000

          valgt som kirkeværge.

30-05-12  Uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, der konstaterer, at der ikke

          findes "forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere"

29-05-12  Modtaget årsplan fra Folkekirkens Skoletjeneste

01-05-12 Ansøgning om støtte (1.000 kr.) til "Indspilning af samtlige salmer i

         Den Danske Salmebog til streaming på internettet"

23-04-12 Den fælles fond for de københavnske kirker tildeler Menighedsrådet

         17.500 kr. til udførelse af det ansøgte arbejde med en træskulptur.

28-02-12 Anmodning fra Børge Jensen om orlov fra MR i ca. 4 måneder.

27-02-12 Indbydelse til forårskonference 16.-17. marts fra Tværkukturelt Center

27-02-12 Anmodning om anbefaling af PU-støtte til projekt Mission & Messer.

22-02-12 Kirkeblad 2-2012

03-02-12 Københavns Stiftsfond er tilladt nedlagt medio 2013

12-01-12 Invitation fra Kirkefondet til projektet "Lokal Kirkeudvikling"

12-01-12 Katalog fra Løgumkloster Højskole med Korte kurser og Kulturrejser

04-01-12 Modtaget anmærkningsfri revisiorrapport fra beholdningseftersyn 22/11

23-12-11 Biskoppen meddeler (på forespørgsel) at bidrag til det mellemkirkelige

          råd er blevet en del af det bindende stiftsbidrag

24-11-11 Kirkeblad 1-2012

22-11-11 Sommerhøjskolen 2012, 8-10/6 i Højskoleforeningen sammen med

          Hyltebjerg og Grøndal.

13-09-11 Inspirationsmateriale fra Kirkefondet

02-09-11 Der afholdtes syn over Kirke, Sognehus og præstegårde

26-08-11 Modtaget anmærkningsfrit regnskab 2010 fra revisor

25-08-11 Årsberetning 2010 og Klimaavisen 2011 fra Danske Kirkers Råd

27-07-11 Kirkeblad 3-2011

13-07-11 Modtaget anmærkningsfri brandsyns-rapport

18-06-11 Indbydelse til medlemsskab af nystartet "Grønt Erhverv Vanløse"

16-06-11 "Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste 2010-11"

23-02-11 Kirkeblad 2-2011

22-02-11 Invitation fra Timotheus til deres 100-års dag.

13-12-10 KM ansætter pr. 1/1-2011 Pia Mi Ran Poulsen som sognepræst ved

          Vanløse Kirke.

18-11-10  Budgetudvalget har bedt provstiudvalgene pege på en kirke i

          provstiet, der kan tages ud af drift. Provstiudvalget peger efter sin

          analyse af indhentet statistisk materiale fra alle provstiets sogne,

          samt en grundig drøftelse, på, at Ålhom kirke tages ud af almindelig

          sognekirkelig brug.

11-11-10  Torben Elmbæk Jørgensens konstituering forlænget til 31/12-2010

22-09-10  Stiftet meddeler, at den ledigblevne præstestilling bliver opslået

          fra 8. - 25. oktober til besættelse pr. 1. december 2010.

20-09-10  Birthe Schiøler ansat [!] som sognepræst k/b pr. 01-10-10.

17-09-10  Der afholdtes ordinært provstesyn over Kirke og præsteboliger.

10-09-10  Konstitueringen af Torben Elmbæk Jørgensen forlænges fra 1/10 til

          30/11 "med mulighed for forlængelse".

03-09-10  Modtaget anmærkningsfrit regnskab 2009 fra revisor

14-07-10  Modtaget anmærkningsfrit protokollat vedr. 12-07-10.

12-07-10  Brandsyn af kirken.

22-06-10  Regnskab -09 revideret

18-06-10  Ministeriet meddeler Elsebeth Diderichsen afsked efter ansøgning

          med pension med virkning fra udgangen af september måned 2010.

10-06-10  Med Britta Ulnits som igangsætter vil der fra 1. september blive

          afholdt Kirke-Café 3. onsdag hver måned kl. 14

09-05-10  MR-forespørgsel til Biskoppen vedr. præstestillingen.

06-05-10  Formanden har modtaget invitation til Hyltebjergs 50-års jubilæum.

14-04-10  Elsebeth Diderichsen meddeler, at hun fraflytter præstegården 31/5.

25-03-10  Konstitueringen af Torben Elmbæk Jørgensen hæves fra 50% til 75%

          og forlænges fra 1/4 til 30/9 "med mulighed for forlængelse".

17-02-10  Elsebeth Diderichsen har ansøgt om afsked fra sit embede med

          udgangen af juni måned 2010 på grund af sygdom. Samtidig har hun

          anmodet stiftet om dispensation for bopælspligten i tjenesteboligen med

          virkning fra den 1. april 2010.

10-02-10  KM ophører med at ville være vært for kirken hjemmeside. Siden er

          derfor flyttet til www.vanlosesogn.dk (før: www.vanlose.sogn.dk).

26-01-10 Torben Elmbæk Jørgensen konstitueret overenskomstansat sognepræst

         1/2-30/4 under Elsebeth Diderichsens sygefravær.

26-01-10 Modtaget takkekort fra formanden for gaverne ved hans jubilæum

25-01-10 Ansættelsesudvalget valgte, efter en samtalerunde med særdeles

         kvalificerede ansøgere, at ansætte Sidsel From som 2. kirketjener fra

         1. februar 2010.

21-01-10 Modtaget reklame for Danske Kirkedage 2010, 13.-16. maj

14-01-10 Brev fra Finn Vejlgård og Elsebeth Diderichsen om, at Sommerhøjskolen

         er aflyst i år (pga. ED's langtidssygemelding).

12-01-10 Revisionsrapport fra beholdningseftersyn 03-12-09 uden bemærkninger

14-12-09 Invitation til repræsentantsskabsmøde i Vanløse Lokaludvalg 03-02-10

24-11-09 Invitation til genindvielse af Grøndalskirken 06-12-09

         - Forhåndsinvitation til inspirations- og visions-dag i provti-regi.

         - Efter prøveperiode flyttes småbørnssalmesang til Hyltebjerg

19-11-09 Modtaget betænkning 1511 overgang fra bevilling til bloktilskud.

         Høringsfrist: 23-02-10

13-11-09 Modtaget provstiets decision vedr. regnskab 2008

12-11-09 Vedtagelser på KUm:

         - 2. funktionærerne tildeles telefongodtgørelse (124 kr./md før skat)

01-11-09 Modtaget STØ-krævet energimærkning af Præstegården, Ålekistevej:

         Montering af termostat på fremløb indtjenes på 2 år [bliver udført],

         men de øvrige forslag kræver hhv. 21 og 24 år i forrentning.

27-10-09 Birthe Schiøler konstitueret som k/b under Elsebeth Diderichsens

         sygdom.

23-10-09 Rikke Bjerregaard Bertelsen konstitueret 50% under Elsebeth

         Diderichsens sygdom til udgangen af 2009 med mulighed for forlængelse.

14-10-09 Modtaget STØ-krævet energimærkning af Sognehus-bygningen. Ud

         over anbefalet overgang til energisparepærer (nærmest immanent krav)

         foreslås efterisolering af kælderydervæg, en udgift, der vil forrente

         sig over 39 år (skriver: niogtredive!).....

06-10-09 Resultatet af valg til Stiftsråd: Torben Larsen       : 56

                                                       Gorm Skat Petersen: 45

29-09-09 Med Bodil Farvers udtræden af rådet indtræder Karin Holst.

29-09-09 Der har været afholdt syn over kirke og præsteboliger 18-09-09

         - Bodil Farver er flyttet fra sognet og meddeler, at hun ønsker at

           udtræde af rådet (MR-loven §15).

         - Der afholdes ekstraordinært budgetsamråd 05-11-09 vedr. 3%-puljen.

         - Elsebeth Diderichsen sygemeldt til midt i november.

18-08-09 Modtaget anmærkningsfrit regnkab 2008 fra revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådets medlemmer

 

Følgende personer er valgt for perioden 2016-2020

 

Medlemmer

 

            1  Poul Uffe Dam

            2  Ole Lolk Andreasen

            3  Emil Gaarde

            4  Kasper Kongstad Riel

            5  Kjeld Bøhn Andersen

            6  Vibeke Kirst

            7  Judy Ambæk

            8  Ilse Miltoft

            9  Martin Mørk Borel

           10 Anne Damkjær

           11 Kåre Landgren

           12 Hanne Stajner

 

 

Suppleanter:

 

            1  Lone Frier Hasnæs

            2  Helle Hejgaard

            3  Charlotte Carvalho

            4  Mariann Anita Rasmussen

            5  Kenneth Schou

            6  Birgitte Fries Jørgensen

            7  Emil A. Jørgensen

            8  Mie Damkjær Andersen

            9  Niels Arne Dam

          10  Vibeke Sandau

 

 

 

De ved kirken ansatte præster er fødte medlemmer af rådet.

 

Menighedsrådets kontaktinfo finder du her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanløse Sogn, Årsstatistik 2013

Sognets indbyggertal 1/1-2014

11.435

Heraf medlemmer:

  7.372

Tjeneste

Antal

Deltagere

Gns.

Højmesser uden dåb

51

3361

66

Højmesser med dåb

19

1648

87

2. tjenester søndage

2

273

137

Børne- og fam.gudstj. hverdage

19

1367

72

Babysalmesangs-gudstjenester

3

61

20

Særl. dåbsgudstj. hverdage

14

872

62

Morgensang, musikandagter på hverdage

6

224

37

Andre hverdagsgudstjenester

10

147

15

Vielser og velsignelser

5

311

62

Bisæt./begr. fra kirken

53

1715

32

I alt kirkelige handlinger i kirken

182

9979

55

Plejehjemsgudstjenester

15

222

15

Andre gudstjenester uden for kirken

1

128

128

I alt kirkelige handlinger uden for kirken

16

350

22

a. Faste ældremøder

19

560

29

b. Foredrag ved kirkens præster

8

486

61

c. Foredrag ved fremmede foredragsholdere.

4

119

30

g. Sang- og musikarrangementer for voksne

1

9

9

i. Bibelstudiekreds/studiekreds

5

49

10

j. Børnekor/ungdomskor

13

192

15

k. Legestue og babysalmesang uden præst

27

520

19

m. Møder afholdt af spejdere, FDF-er m.fl.

107

8269

77

p. Nørkleklub/syklub

6

89

15

q. Kirkekaffe

44

844

19

Møder, sang- og musikarr. mv.

234

11137

48

Koncerter med fri adgang

6

757

126

Koncerter mod betaling

0

0

0

Koncerter i alt

6

757

126

 

 

 

Antal

Deltagere

Gns.

I alt 2013

438

22.223

51

 

 

 

 

 

 

Sognestatistik 2012

Sognets indbyggertal 1/1-2013

 

11.324

 

Heraf medlemmer af folkekirken

7.404

Tjeneste                                              

Antal

Deltagere

Gns.

Højmesser uden dåb

41

2.498

61

Højmesser med dåb

27

2.331

86

2. tjenester søndage

6

539

90

Børne- og fam.gudstj. hverdage

14

1.083

77

Særl. dåbsgudstj. hverdage

17

1.025

60

Morgensang, musikandagter på hverdage

9

380

42

Andre hverdagsgudstjenester

13

499

38

Vielser og velsignelser

10

546

55

Bisæt./begr. fra kirken

56

2.067

37

I alt kirkelige handlinger i kirken

193

10.968

57

Bisæt./begr. fra kapel v. kirkens ansatte

0

0

0

Plejehjemsgudstjenester

18

388

22

Andre gudstjenester uden for kirken

1

125

125

I alt kirkelige handlinger uden for kirken

19

513

27

a. Faste ældremøder

21

566

27

b. Foredrag ved kirkens præster

1

45

45

c. Foredrag ved fremmede foredragsholdere

3

119

40

g. Sang- og musikarr. for voksne

2

68

34

i. Bibelstudiekreds/studiekreds

5

72

14

j. Børnekor/ungdomskor

20

281

14

Babysalmesang uden præst

19

296

16

Møder afholdt af FDF-er m.fl.

113

7.985

71

Kirkekaffe

42

714

17

Møder, sang- og musikarr. mv.

226

10.146

51

Koncerter med fri adgang

8

908

114

Koncerter mod betaling

0

0

0

Koncerter i alt

8

908

114

I alt 2012

446

22.535

51

 

 

Sognestatistik 2011

 
Sognets indbyggertal pr. 1. januar 2012                           11.160

a. Heraf medlemmer af folkekirken                                   7.345

 

Antal

Deltagere

Gsn.

Tjeneste

2011

2011

2011

Højmesser

67

4.784

71

2. tjenester søndage

6

299

50

Børne- og fam.gudstj. hverdage

15

1.333

89

Særl. dåbsgudstj. hverdage

11

532

48

Morgensang, musikandagter på hverdage

1

43

43

Andre hverdagsgudstjenester

13

463

36

Vielser og velsignelser

12

751

63

Bisæt./begr. fra kirken

44

1.526

35

I alt kirkelige handlinger i kirken

169

9.731

58

Bisæt./begr. fra kapel v. kirkens ansatte

0

0

0

Plejehjemsgudstjenester

16

346

22

Andre gudstjenester uden for kirken

2

123

62

I alt kirkelige handlinger uden for kirken

18

469

26

Faste ældremøder

16

408

26

Andre møder, foredrag og studiekredse

11

384

35

Sang- og musikarr., fx babysang o.l.

27

374

14

Møder for spejdere og andre fol.kir.org.

111

6.095

55

Møder, sang- og musikarr. mv.

165

7.261

44

Koncerter med fri adgang

5

310

62

Koncerter mod betaling

0

0

0

Koncerter i alt

5

310

62

Værested, café for ensomme m.fl.

0

0

0

Udlån af kirken til andre trossamfund

0

0

0

Sum/gennemsnit i alt 2011

357

17.771

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fødsler/dødsfald